Người ta thường nói “của cho không bằng cách cho”
06-12-2016 15:35:14 - 0 bình luận -
Người ta thường nói “của cho không bằng cách cho”

Người ta thường nói “của cho không bằng cách cho”. Thực tế là vậy, cách tặng quà có lẽ còn quan trọng hơn giá trị của quà tặng và kiểu gói quà của bạn. Một món quà đắt tiền, được gói cẩn thận và đẹp mắt chưa chắc đã làm cho người nhận nó hài lòng.

TÌM HIỂU PHONG TỤC TẶNG QUÀ TẾT CỦA CÁC NƯỚC
06-12-2016 17:12:34 - 0 bình luận -
TÌM HIỂU PHONG TỤC TẶNG QUÀ TẾT CỦA CÁC NƯỚC

Tết là một nét đẹp văn hóa truyền thống vốn có từ lâu đời của các dân tộc trên thế giới. Tùy theo phong tục, tập quán và bản sắc văn hoá riêng của mỗi nước, mỗi dân tộc, mỗi vùng mà người dân có một tập tục tặng quà Tết của mình.